FJOK gift shop
Strategy & Consulting & Naming & Rebranding & Social & Web

Projekt je obuhvatio sve segmente poslovanja. Od analize, istraživanja, promjene imena, novog vizualnog identiteta, dizajna i tailor made programiranja web shopa, stvaranja sadržaja, analizom asortimana, definiranja srži branda i tona komunikacije, sugestija oko ambalaže kao i kreiranja prodajnih paketa. Aktivnosti su podržane strateškim aktivnim angažmanom na profilima društvenih mreža (Facebook, Instagram).

Kategorije

Imenovanje
Brand strategija
Vizualni identitet
Web stranica
Prodaja i kvaliteta
Društvene mreže

Fjok giftshop majica
fjok gift shop paket
Fjok - Gift shop
fjok gift shop reklama
Fjok giftshop majica
fjok gift shop paket
Fjok - Gift shop
fjok gift shop reklama